ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง รับสมัครคดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง