รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
#สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ดาวน์โหลด