📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ให้มาตามวันและเวลาในประกาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ดาวน์โหลด