ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และภารกิจ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

ดาวน์โหลด

📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และภารกิจ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) จำนวน 2 อัตรา
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 2 อัตรา

กองการศึกษา
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
#สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย