ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14.50 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม. 3 ร่วมลงพื้นที่สำรวจ / พูดคุยรับฟังปัญหา และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ (กูปง) ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง , ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต ม.6 บ้านตำเสา ณ  วัดนิคมแว้ง ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้สั่งการ นายอับดุลรอฮิม อาแวดรามา ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่าน โดยมี ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม. 3 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ (กูปง) ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส   Cr.รูปภาพจาก : นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม เขียนเนื้อหาโดย : เบญจมาศ ขวัญทอง

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่  18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง , ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำอุปกรณ์ทำครัว และเครื่องอุปโภคบริโภค ลงพื้นที่มอบให้กับศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวบ้านกีแยมัส โดยมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  ณ ศูนย์อพยพ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส