ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา นำประชาชนในพื้นที่จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2566 ณ สถานบันดารุ้ลอูลูม อัล-อิสลามียะห์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีนายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ / ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง
และในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 รายการ ดังนี้
-กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
-นางนพมาศ #ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
-นางฟ้าจำแลง

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการตรวจสอบฯ และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการตรวจสอบความพร้อมในครั้งนี้ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลบุซรอ ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุดคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุดคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส