ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำอุปกรณ์ทำครัว และเครื่องอุปโภคบริโภค ลงพื้นที่มอบให้กับศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวบ้านตำเสา โดยมีผู้ที่มาอาศัยที่ศูนย์อพยพจำนวน 7 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 36 คน ณ ศูนย์อพยพ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ และเข้าพบปะพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้าน ในบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส โดยมีกำนันตำบลฆอเลาะ / หน่วยกำลังพลในพื้นที่ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม โดยมีนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 

วันที่ 08 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมประชาธิปไตยตำบลฆอเลาะ ประจำเดือนธันวาคม โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้  ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์ฯตาดีกาฟิดาอียะฮฺ มัสยิดนูรูลฮูดา ม.7 บ้านไอร์ปาเซ  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์ฯตาดีกาฟิดาอียะฮฺ มัสยิดนูรูลฮูดา ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส