ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 23 / 08 / 2566) เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่ถูกต้นไม้ล้มทับหลังคา เนื่องจากลมพัดแรงในวันที่ 21 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา ณ ม.4 บ้านกีแยมัส / ม.7 บ้านไอปาเซร์ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 23 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ปลูกต้นตะไคร้บริเวณริมถนนสาย ม.4 บ้านกีแยมัส เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปลูกพืชผัก ปลูกป่า และดูแลต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ ให้สามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 บ้านกีแยมัส โดยมีนางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 21 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  เดินทางไปเยี่ยมเยือนและพบปะให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต ณ ม.1 บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 22 / 08 / 2566) เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ดูบ้าน/ซ่อมแซมบ้านชาวบ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับหลังคา เนื่องจากลมพัดแรงในวันที่ผ่านมา จำนวน 3 หลัง และบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ จำนวน 1 หลัง ณ ม.7 บ้านไอปาเซร์ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 17 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าสนับสนุนฉีดล้างทำความสะอาดมูลวัว และดินโคลนบนถนน ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส