ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นวันที่ 4 ของการแข่งขัน คู่ที่ 1 : บ้านจะมาแกะ พบกับ บ้านไอร์ปาเซ และ คู่ที่ 2 : บ้านกะดูนง พบกับ บ้านบางขุด ในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นวันที่ 4 ของการแข่งขัน คู่ที่ 1 : บ้านบางขุด พบกับ บ้านไอร์ปาเซ และ คู่ที่ 2 : บ้านกีแยมัส พบกับ บ้านผ่านศึก ในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นวันที่ 3 ของการแข่งขัน คู่ที่ 1 : บ้านกีแยมัส พบกับ บ้านตำเสา และ คู่ที่ 2 : บ้านจะมาแกะ พบกับ บ้านกะดูนง ในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ใช้ยาปลอดภัย เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานเปิดโครงการฯ / นายมะนาเซ นาปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา และการเก็บรักษาที่ถูกต้อง และมีนายหย๊ะยา มะดือเร๊ะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพ้นท์ลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งมีผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลฆอเลาะเข้าร่วมในโครงการฯครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นวันที่ 3 ของการแข่งขัน คู่ที่ 1 : บ้านกีแยมัส พบกับ บ้านตำเสา และ คู่ที่ 2 : บ้านจะมาแกะ พบกับ บ้านกะดูนง ในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 อ.แว้ง จ.นราธิวาส