Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 21 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมประชาคมและรับรองรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี (หมู่ที่ 1-7 จำนวน 7 หมู่บ้าน) ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

   เมื่อวันที่ 18 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 18 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง และนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ อาคารประวิช สุคนธา เลาหกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี