Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 21 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  พร้อมด้วยนางสาววลัยพร กังแฮ  เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านกาชาด ให้แก่นางสอง ว่องไว ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในการดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ ร่วมกับนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง , นางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง , นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอ ผอ.ศปก.อ.แว้ง , นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ , นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 1106  ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 19 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาฟัครุดดีนวิทยาเกมส์ 2023 โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีฯ และมี พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง เข้าร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 18 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่าน DOPA Channel โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War room ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส