Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงผู้ฝึกสอน / ผู้ดูแลนักกีฬา และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬา และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 5 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.อำเภอแว้ง  อบต.ฆอเลาะ พบกับ อบต.โละจูด ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส 

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเนื่องจากในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เกิดพายุฝนฤดูร้อน ณ ม.1 บ้านบางขุด / ม.2 บ้านกะดูนง และม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ / พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬา และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 3 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.อำเภอแว้ง  อบต.เอราวัณ พบกับ อบต.ฆอเลาะ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส