Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายอาซมัน สะแปอิง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านบางขุด พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในช่วงเดือนรอมฏอน  และเปิดบวชร่วมกับนายมะสูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ และชาวบ้านในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อให้ทางธนาคารใช้ในการดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ(เป็นวันที่ 2) และนายกได้ออกมาต้อนรับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะที่เดินทางมายันยืนตัวตนที่องค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาสและในเวลาต่อมา 08.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากทางธนาคาร และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นพูดคุยพบปะให้กำลังใจ ร่วมถึงบริการยืนยันตัวตนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ดูแล ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายืนยันตัวตนที่ อบต.ฆอเลาะในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้ามอบเครื่องดื่ม และลูกอินทผลัม ต้อนรับเดือนรอมฎอนให้กับทางมัสยิด ม.1 บ้านบางขุด ม.3 บ้านจะมาแกะ และม.4 บ้านกีแยมัส ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเปิดบวช