Home

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.5 และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  เดินทางไปพบปะให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต ณ วัดนิคมแว้ง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

นที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / ปลัดอำเภอ / หน่วยกำลังในพื้นที่ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดนิคมแว้ง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 16.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงผู้ฝึกสอน / ผู้ดูแลนักกีฬา และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬา และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 6 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.อำเภอแว้ง  อบต.ฆอเลาะ พบกับ อบต.แว้ง ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส.