Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ และมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์ใช้เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันพุธ ที่ 22 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การดูดทราย ขุด ตัก ถม ดิน ในพื้นที่ของตำบลฆอเลาะ ร่วมกับนายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. / เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส / เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  / เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส / เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส / เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายชมรม STRONG ในครั้งนี้ ณ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันพุธ ที่ 22 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรม kick off เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับอำเภอ โดยมี นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง