Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 28 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประเมินข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานสอน ตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1.นายมะสีดิ ซอเฮาะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบูเก๊ะตา : ประธานกรรมการผู้ประเมิน
2.นายมนูญ แวดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง : กรรมการผู้ประเมิน
3.นายสุพล วาสแสดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง : กรรมการผู้ประเมิน
4.นางซารีนา นิโซ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ : กรรมการผู้ประเมิน
5.นางนาริษา เจ๊ะดาโอ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา : กรรมการผู้ประเมิน
และในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ที่ได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมิน และเป็นผลดีกับองค์กรต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 24 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์และกิจกรรมกีฬาตาดีกา อัลอูบูดียะห์ อัลอิสลามียะห์ โดยมีนายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์และกิจกรรมกีฬาตาดีกา อัลอูบูดียะห์ อัลอิสลามียะห์ และมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้  ณ  โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 22 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรแว้ง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส