Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับแจ้งจากทีมงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด ขอกำลังเสริมเข้าช่วยสมทบระงับเหตุเพลิงไหม้ จึงสั่งการให้ทีมดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าสนับสนุนทำการฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงไหม้เพื่อป้องกันการลุกลามร่วมกับองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง ณ ม.1 บ้านนูโร๊ะ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ให้แก่ กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ  และมีนางอานีดา เปาะสา ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับภาษีแก่ประชาชน / ผู้นำศาสนา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส