Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้พนักงานชายขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ร่วมกับคณะครู และหน่วยกำลังในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติและตัวอย่างวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ" ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ ณ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา หมู่ที่ 2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส