Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยมีนายรุสดี  ปูรียา  นายอำเภอแว้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  มัสยิดอัลอูฐบูดียะหฺอิสลามียะหฺ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาทางลัดผ่านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2 ) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่17 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์และร่วมทำพิธีเมาลิดในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ณ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส