Home

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 17.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 05 - 15 มิถุนายน 2567 โดยมีนาย​ประยุทธ​ ทอง​พุ่ม​ นายอำเภอ​แว้ง​ พร้อมด้วย นายพิชิต  รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางสาวมารีแย บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ (อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง  จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้า  และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.สัญจร พูดคุยเรื่องระเบียบวาระต่าง ๆ โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส