Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ และมอบไม้เท้า 4 ขาให้กับผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงที่มีความประสงค์จะใช้ไม้เท้า 4 ขาเพื่ออำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

   เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้ามอบเครื่องดื่ม และลูกอินทผลัม ต้อนรับเดือนรอมฎอนให้กับทางมัสยิด ม.2 บ้านกะดุนุง ม.5 บ้านผ่านศึก และม.6 บ้านตำเสา ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเปิดบวช

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อให้ทางธนาคาร และ รพ.สต.บ้านบางขุดใช้ในการดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนหมอพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะเป็นวันแรก  และนายกได้ออกมาต้อนรับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะที่เดินทางมายันยืนตัวตนที่องค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส