Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 17 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าสนับสนุนฉีดล้างทำความสะอาดมูลวัว และดินโคลนบนถนน ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 17 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่และร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ประจำปี 2566  โดยมี ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคน ผบ.ร้อย.ทพ.1106 เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 16 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พัฒนาตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ และปลูกต้นตะไคร้บริเวณริมถนนสาย ม.5 บ้านผ่านศึก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ม.5 บ้านผ่านศึก โดยมีนางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ , นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และ ร.อ.ธวัชชัย งาสาร กองร้อย ทพ.4809 เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ม.5 บ้านผ่านศึก ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส