ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยมีนายรุสดี  ปูรียา  นายอำเภอแว้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  มัสยิดอัลอูฐบูดียะหฺอิสลามียะหฺ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาทางลัดผ่านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2 ) ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมการประชุมจิตอาสาเพื่อการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอ ผอ.ศปก.อ.แว้ง  เป็นประธานในการประชุมฯ  และนางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ , นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 1106 เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้  ณ  มัสยิดอัลอูฐบูดียะหฺอิสลามียะหฺ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่17 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์และร่วมทำพิธีเมาลิดในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ณ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 11 / 10 / 2566) เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการใช้สวนสนุกมารีมาย โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังทหารในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนสนุกมารีมาย องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส