ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

      เมื่อวันอังคาร ที่ 04 เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการลงพื้นที่มี นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอฝ่ายรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ร่วมลงพื้นที่พูดคุยพบปะให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ให้แก่ นางสมนึก รามช่วย ณ ม.5 บ้านผ่านศึก ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

     เมื่อวันอังคาร ที่ 28 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมลงพื้นที่เก็บหลักฐานร่วมกับ นายไชยยศ เหนือเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง / พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง พร้อมด้วยพ.ต.ท.ธีรวัฒน์ สังเมียน สว.(สอบสวน) สภ.แว้ง / เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แว้ง-สุคิริน / เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ชุด ร้อย.ปชด. ร่วมลงพื้นที่เก็บหลักฐานในครั้งนี้ ณ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายอาซมัน สะแปอิง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านบางขุด พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในช่วงเดือนรอมฏอน  และเปิดบวชร่วมกับนายมะสูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ และชาวบ้านในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

    เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายมะสูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในช่วงเดือนรอมฏอน  และรับประทานอาหารเปิดบวชร่วมชาวบ้านในพื้นที่ ณ มัสยิดควนแดง ม.5 บ้านผ่านศึก ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อให้ทางธนาคารใช้ในการดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ(เป็นวันที่ 2) และนายกได้ออกมาต้อนรับประชาชนในพื้นที่ตำบลฆอเลาะที่เดินทางมายันยืนตัวตนที่องค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาสและในเวลาต่อมา 08.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากทางธนาคาร และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นพูดคุยพบปะให้กำลังใจ ร่วมถึงบริการยืนยันตัวตนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ดูแล ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายืนยันตัวตนที่ อบต.ฆอเลาะในครั้งนี้ ณ พื้นที่ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส