ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 19 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาฟัครุดดีนวิทยาเกมส์ 2023 โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีฯ และมี พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง เข้าร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 18 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่าน DOPA Channel โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War room ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 14 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ และคณะครู นำนักเรียนไปศึกษาดูงานในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นราธิวาส และงานของดีเมืองนรา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 17 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 12.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เเละนายประสิทธิ์ ทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านผ่านศึก  เดินทางเข้าร่วมต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อเร่งรัดงานโครงการต่างๆ โดยมีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนราธิวาส เขต 3 / นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมริมน้ำตลาดตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 06 / 09 / 2566) เวลา 09.00 น.นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมเป็นเกียรติและมอบขนมเพื่อเป็นอาหารว่างให้แก่ครูและนักเรียนในงานการแข่งขันกีฬาสี "จะมาแกะเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส