ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

          เมื่อวันที่ 15 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00  น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.6 / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษาและผู้ใหญ่บ้าน ม.6 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 06 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิมเพศชายในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ (สุนัต)  ปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับการทำหัตถการจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการทำหัตถการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการทำหัตถการได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ มีเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมด 46 ราย  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 01 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอนุมัติโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายฯ (สุนัติ) ของเด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 02 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 05.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นักวิชาการการศึกษาและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้น อ.1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 30 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเด็ก ๆ และเยาวชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ หัวข้อ "เด็กยุคใหม่ ทุกคน เป็นฮีโร่ได้" Every Child Can Be A Hero เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเอง , กล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ ดาเรีย รีสอร์ท บ้านทอน