ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 13 / 02 / 2566 ที่ผ่าน เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข คัพ U20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุข คัพ อายุไม่เกิน 20 ปี ประจำปี 2566 ในนัดที่ 2 ฆอเลาะ พบกับ กาหลง ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

           วันนี้ 10 / 02 / 2566 เวลา 13.30 น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.4 และคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         วันนี้ 10 / 02 / 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.5 และนายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมการทำถนนให้กับชาวบ้าน ม.5 ได้รับทราบ และรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน ม.5 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีนายสุข เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 บ้านผ่านศึก ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

#ถนนเพื่อประชาชน

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

            วันนี้ 10 / 02 / 2566 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนางสาวรูฮามา อะริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าพบปะพูดคุยกับนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และได้มอบผ้านวมเพื่อเป็นของขวัญให้กับเหล่า อส. ในวันอาสารักษาดินแดน ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         วันนี้ 09 / 02 / 2566 เวลา 16.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงสนามชมการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล U20 นัดที่ 2 โดยมีนายมหามะฮารซู นาวี ผู้จัดการทีมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะและแบมะโค้ช(จากภายนอก)ประจำทีมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล อายุไม่เกิน 20 ปีในครั้งนี้ ณ สนามกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส