ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ หมอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอ​หัวหน้า​กลุ่ม​งาน​บริหารงาน​ปกครอง​  / นางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / ปลัดอำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุคลากรทางการศึกษา / หน่วยกำลังในพื้นที่ฯ / คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่าน เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / ปลัดอำเภอ / หน่วยกำลังในพื้นที่ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดเขาเข็มทอง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ / พนักงาน และประชาชน ร่วมทำพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29  - 30 พฤษภาคม 2567 พร้อมทั้งประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลกีฬาแต่ละประเภท ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  โดยมี นายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมี นางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุคลากรทางการศึกษา /หน่วยกำลังในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกองค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ / และพนักงาน  จัดทำโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ำเงิน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 และมีหน่วยกำลังในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และรับชมการแสดงเปิดพิธีฯ โดยทีมนางฟ้ากลองยาว ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส