ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 30 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นางฮูไมด๊ะ ดือรอแม ผอ.ร.ร.ฟัครุดดีนวิทยา / นายอาหามะ สาและ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 / นายบาฮารูดีน ลอแม ประธานชมรมตาดีกา / นายอุสมาน ดือรอนิง ตัวแทนสถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอแว้ง / นายคมกฤช สาหลัง ผอ.ศกร.แว้ง / นางสาวสูรียานี สือนิ ผอ.สช.อ.แว้ง เข้าร่วมต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 30 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตำเสาเกมส์ 66" ประจำปี 2566 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตำเสาเกมส์ 66" ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งมีนายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคย ผบ.ร้อย.ทพ.1106 และเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามชายแดน เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ณ สนามโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 25 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะพร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะลงพื้นร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บกวาดริมถนน ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 29 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 3 ซึ่งมีนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม และจ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายอมร เฟื่องฟูผองอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นางสาวจันทรา ยะโก๊ะ นักวิชาการการเงินและบัญชี และนายไพซอล ซะอุดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 24 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยกองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามชายแดนเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ณ สนามโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส