ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 16 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านจะมาแกะ เข้าร่วมพิธีมอบโฉนดให้กับเจ้าของที่ดินบ้านจะมาแกะ หมู่ที่ 3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส จำนวน 111 แปลง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ผู้กำกับการรังวัด ผู้กำกับการเดินสำรวจ ร่วมมอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 3 บ้านจะมาแกะ ในครั้งนี้ด้วย

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 13 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ/นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ/นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะหมู่ที่ 1-7/นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 7 เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน (Geo-Social Map) โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส และนายอัลฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันนี้ 16 / 02 / 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 06 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตสันติสุข คัพ U20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุข คัพ อายุไม่เกิน 20 ปี ประจำปี 2566 (นัดที่ 3 รอบ 16 ทีมสุดท้าย) ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          เมื่อวันที่ 14 / 02 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม และนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส