ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 27กรกฎาคม 2567 (ประชุมเตรียมการจัดงานรอบที่ 2) โดยมีนาย​ประยุทธ​ ทอง​พุ่ม​ นายอำเภอ​แว้ง​ เป็น​ประธาน​ในการประชุมฯ และมี ปลัดอำเภอ / ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ฯ / หน่วยกำลังในพื้นที่ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำทีมพนักงานของกองช่าง และพนักงานประจำรถดับเพลิง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านตำเสา ณ ม.6 บ้านตำเสา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง , ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนักกีฬาของ อบต.ฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 05 - 15 มิถุนายน 2567  โดยมีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ และมีนายชาคริต  สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวมารีแย  บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ (อปท.อ.แว้ง คัพ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง  จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระต่าง ๆ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 27กรกฎาคม 2567 โดยมีนาย​ประยุทธ​ ทอง​พุ่ม​ นายอำเภอ​แว้ง​ เป็น​ประธาน​ในการประชุมฯ และมี นายพิชิต  รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / นางกัลยา  ทอง​พุ่ม​ นายก​กิ่ง​กาชาด​อำเภอ​แว้ง​ / ปลัดอำเภอ / ท้องถิ่นอำเภอแว้ง / ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส