ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

นที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / ปลัดอำเภอ / หน่วยกำลังในพื้นที่ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดนิคมแว้ง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 16.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงผู้ฝึกสอน / ผู้ดูแลนักกีฬา และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬา และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 6 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.อำเภอแว้ง  อบต.ฆอเลาะ พบกับ อบต.แว้ง ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส.

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเนื่องจากในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เกิดพายุฝนฤดูร้อน ณ ม.1 บ้านบางขุด / ม.2 บ้านกะดูนง และม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงผู้ฝึกสอน / ผู้ดูแลนักกีฬา และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬา และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 5 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.อำเภอแว้ง  อบต.ฆอเลาะ พบกับ อบต.โละจูด ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส 

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ / พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ รวมถึงนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬา และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 3 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.อำเภอแว้ง  อบต.เอราวัณ พบกับ อบต.ฆอเลาะ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส