ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันพุธ ที่ 22 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การดูดทราย ขุด ตัก ถม ดิน ในพื้นที่ของตำบลฆอเลาะ ร่วมกับนายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. / เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส / เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  / เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส / เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส / เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายชมรม STRONG ในครั้งนี้ ณ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        วันพุธ ที่ 22 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรม kick off เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับอำเภอ โดยมี นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

   เมื่อวันที่ 18 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 21 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมประชาคมและรับรองรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี (หมู่ที่ 1-7 จำนวน 7 หมู่บ้าน) ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 18 / 03 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง และนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ อาคารประวิช สุคนธา เลาหกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี