Home

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พูดคุยและให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านตำเสา ร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตำเสา ณ พื้นที่ตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้พนักงานชายองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ณ บริเวณพื้นที่ตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุย และตรวจวัดความดันโลหิตให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด / ม.3 บ้านจะมาแกะ และม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส