Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 30 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเด็ก ๆ และเยาวชน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ หัวข้อ "เด็กยุคใหม่ ทุกคน เป็นฮีโร่ได้" Every Child Can Be A Hero เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเอง , กล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลฆอเลาะ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ณ ดาเรีย รีสอร์ท บ้านทอน

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         เมื่อวันที่ 27 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จ และกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้น อ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

            เมื่อวันที่ 20 / 04 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดินทางไปมอบเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ให้แก่ นางมารีนี บินยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน อำเภอแว้ง เพื่อนำไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาด ปี 66 ในงานกาชาดและงานประจําปี จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส