Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุย และตรวจวัดความดันโลหิตให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด และม.3 บ้านจะมาแกะ  ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น.นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนราธิวาส สำรวจและสอบถามข้อมูลครอบครัวที่มีเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว ณ พื้นที่ตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (อาซูรอสัมพันธ์) โดยมีนางมรรยาท แตงโม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส