Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       เมื่อวันที่ 17 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1  ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1  ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ร่วมด้วย อปท.อำเภอแว้ง ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

           เมื่อวันที่ 16 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษา และนักกีฬาของ อบต.ฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายวันชัย อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566  โดยมีนายชาคริต  สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ พร้อมชมการแสดงเปิดพิธี รำตาลีอีนา จากบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง และชมการแข่งขันฟุตบอลสุดพิเศษ ระหว่าง สิงห์เหนือ พบ เสือใต้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ. นราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

          เมื่อวันที่ 15 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00  น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.6 / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษาและผู้ใหญ่บ้าน ม.6 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส