Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะมาแกะคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการตรวจสอบฯ และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการตรวจสอบความพร้อมในครั้งนี้ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลบุซรอ ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีนายวสันต์ แวอุเซ็ง นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ / ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง
และในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 รายการ ดังนี้
-กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
-นางนพมาศ #ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
-นางฟ้าจำแลง