Home

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรีตำบลฆอเลาะ ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจ้ง และรับมอบหมายงานเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานสืบสานวัฒนธรรมฯ อำเภอแว้ง โดยมี นางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ำเงิน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมชี้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานสืบสานวัฒนธรรมฯ อำเภอแว้ง ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประจำปี2567 โดยมี นายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประจำปี2567 ซึ่งมี นายพิชิต  รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเขาเข็มทอง อ.แว้ง จ.นราธิวาส