Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส โดยมีกำนันตำบลฆอเลาะ / หน่วยกำลังพลในพื้นที่ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม โดยมีนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณรอบๆศูนย์ฯตาดีกาฟิดาอียะฮฺ มัสยิดนูรูลฮูดา ม.7 บ้านไอร์ปาเซ  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์ฯตาดีกาฟิดาอียะฮฺ มัสยิดนูรูลฮูดา ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา นำประชาชนในพื้นที่จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2566 ณ สถานบันดารุ้ลอูลูม อัล-อิสลามียะห์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี