Home

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 05 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงมอบถังบรรจุน้ำ 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ในเวลาต่อ 13.50 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ และตรวจวัดความดันโลหิตให้กับคนชราที่อาศัยอยู่ในบ้านในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 04 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ม.1 บ้านบางขุด ในช่วงเดือนรอมฏอน  และรับประทานอาหารเปิดบวชร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ณ บาลาเซาะห์บางขุดฮีเล  ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่  03  เมษายน  2567  เวลา 10.00 น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ลงพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะฯ และตรวจคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ร่วมกับนางสาวจริยา  นาวาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ โดยมีนายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการตรวจสอบฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง  จ.นราธิวาส